Digitalisaatio on asia, joka koskettaa lähes jokaista yritystä alaan katsomatta. Tietokoneet, internet, robotiikka ja nyt tekoäly ovat jokainen tuoneet liiketoimintaan ja työelämään mullistavanlaatuisia muutoksia. Tietojenkäsittely on nopeampaa kuin koskaan ja moni työ entistä pidemmälle automatisoitu, mutta tuottavuus ei ole parantunut samaa tahtia. Yhdysvalloissa tuottavuus kasvoi vuosien 1995 ja 2005 välillä 3,1 prosenttia, mutta välillä 2005-2019 lukema laski 1,4 prosenttiin. Myös muissa länsimaissa on havaittu, ettei työntekijöiden tuottavuus kasva pelkän teknologian avulla. Miksi näin on?

Yksi ilmeinen vastaus on tietenkin, että ihmiset käyttävät teknologiaa muuhun kuin työntekoon. Selaamme kuvia ja videoita Instagramissa, tekstailemme Whatsappissa tai luemme jatkuvasti päivittyviä uutisia töiden lomassa. Lisääntyneet häiriötekijät saattavat olla osasyy, mutta ne eivät yksinään riitä selittämään ilmiötä. Asiantuntijoiden mukaan on kaksi merkittävää selitystä sille, miksi teknologian kehitys ja tuottavuuden paraneminen eivät ole kulkeneet samaa tahtia. Ensinnäkin, meillä ei tällä hetkellä ole kunnollisia mittareita arvioimaan teknologian vaikutuksia työpaikoilla. Esimerkiksi yritys, joka on aiemmin käyttänyt omia palvelimia, on saattanut toimintaa tehostaessaan siirtyä hyödyntämään pilvipohjaisia palveluja. Vaikka yritys on kehittänyt toimintaansa, saattaa mittauksissa näyttää siltä, että yritys investoi nyt aiempaa vähemmän IT-infrastruktuurin.

Toinen ja kenties vieläkin painavampi argumentti on, että teknologinen vallankumous on kyllä käynnissä, mutta sen vaikutukset näkyvät hitaasti. Kuluihan Edisonin hehkulampustakin vuosikymmeniä ennen kuin sähkö valaisi kaupunkeja. Emme varmasti vielä näekään esimerkiksi tekoälyn täysimittaisia vaikutuksia yhteiskuntamme toimintaan. Kaukonäköiset yritykset, jotka investoivat teknologiaan nyt, tulevatkin olemaan etulyöntiasemassa tulevaisuuden tuottavuuskilpailussa.

– Jo nyt näemme divergenssiä niiden yritysten välillä, jotka hallitsevat teknologian hyvin ja niiden, jotka eivät. Jos yrityksellä on taitavia ihmisiä, jotka osaavat käyttää kehittyneitä ohjelmistoja ja se kykenee kehittämään toimintatapojaan niin, että ihmiset voivat hyödyntää tietoa, tuottavuus voi kasvaa valtavasti. Sitten samalla sektorilla on muita yrityksiä, jotka eivät vain kykene siihen, selittää BBC:n haastattelema Dame Diane.

Teknologia tukena

Investointeja tekevän yrityksen on tärkeä ymmärtää, etteivät uudet teknologiat yksinään luo muutosta. Loppupeleissä teknologia on pelkkä työkalu ja kyse on siitä, kuinka hyvin sitä osataan hyödyntää. Parhaiten tuottavuuskilpailussa menestyvät todennäköisesti ne yritykset, joissa myös kannustetaan työntekijöitä uuden teknologian käyttöön.

Jos uusi teknologia otetaan käyttöön ilman kunnollista perehdytystä, jäävät sen hyödyt vähäisiksi ja pahimmillaan työntekijät kokevat sen vaikeuttavan heidän työtään. Kun teknologia toimii aidosti työntekijöiden tukena, se vapauttaa henkilöstön voimavaroja tuottavampaan työhön.

Lähteet: BBC