Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii proaktiivista otetta. Niin sanotut liidit (engl. lead) ovat potentiaalisia asiakkaita, joita yrityksen on pyrittävä tavoittamaan. Liidi voi olla yksittäinen ihminen tai yritys, joka osoittaa kiinnostusta tarjottua tuotetta tai palvelua kohtaan. Liidien hankkiminen on myyntiprosessin ensimmäinen askel. Ilman liidejä yritys ei tiedä, keneen pitää yhteyttä ja kenelle kannattaa markkinoida.

Ihannetapauksessa liidejä tulee orgaanisesti. Kun yritykselle entuudestaan tuntematon asiakas ottaa itse yhteyttä ja osoittaa kiinnostusta tarjottua tuotetta tai palvelua kohtaan, myyntisuhde kehittyy luontevasti. Usein yritys ei kuitenkaan voi nojata pelkkiin orgaanisiin liideihin, vaan sen on aktiivisesti tavoiteltava uusia asiakkaita. Tällöin esimerkiksi puhelut, sähköpostit ja somemainonta voivat olla tehokkaita työkaluja.

Kuinka hankkia liidejä?

Keinoja uusien liidien hankkimiseen on lukuisia. Maintonta on tietenkin avaintekijä ja usein liidien hankkimisesta vastaakin juuri markkinointitiimi.

Liidimagneetit. Liidimagneetti tarkoittaa tarjouksia, esimerkiksi ilmaisia tuotteita tai koetilauksia, joiden avulla houkutellaan ihmiset antamaan yhteystietonsa. Markkinoijat voivat hyödyntää liidimagneetteja uusien asiakkuuksien synnyttämiseen.

Sähköpostimarkkinointi. Sähköpostimarkkinointi voi olla tehokas kanava asiakkuuksien synnyttämiseen ja vaalimiseen. Kun liidi on hankittu, on tärkeää jatkaa keskustelua ja saattaa ostoprosessi maaliin. Sähköposti on edullinen, mutta tehokas työkalu yhteydenpitoon sellaisten tahojen kanssa, jotka jo tuntevat yrityksesi ja brändisi.

Sosiaalinen media. Somemarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa uusia asiakkaita. Instagram, TikTok, Facebook ja muut somealustat tarjoavat yritykselle mahdollisuuden rakentaa brändin imagoa ja tavoittaa laajoja yleisöjä edullisesti. Myös maksetut mainokset ja julkaisujen boostaaminen voivat auttaa löytämään uusia potentiaalisia asiakkaita.

Maksetut mainokset. Maksettu mainonta ei tietenkään rajoitu sosiaaliseen mediaan. Hakukonemainonta voi olla yritykselle erittäin tehokas työkalu ja budjetti on helppo määrittää vastaamaan yrityksen kulloisiinkin tarpeisiin ja resursseihin. Jos budjetti ei ole ongelma, voi mainontaa harjoittaa myös perinteisisemmissä kanavissa, kuten lehdissä tai televisiossa.

Sisällöntuotanto. Liidejä kannattaa houkutella kiinnostavan sisällön avulla. Blogitekstit, tutkimukset ja webinaarit ovat esimerkkejä sisällöstä, joka voi tavoittaa uusia ihmisiä ja kasvattaa liidien määrää.  Laadukas sisältö antaa myös asiantuntevan vaikutelman yrityksestä. Muista myös hakukoneoptimoida sisällöt.

Uudelleenmarkkinointi. Jos potentiaalinen asiakas vierailee sivustolla, mutta ei suorita ostoprosessia loppuun, voi häntä rohkaista harkitsemaan asiaa uudelleen. Yrityksen kannattaa muistuttaa olemassaolostaan harjoittamalla uudelleenmarkkinointia, eli kohdentamalla mainontaa jo kiinnostusta osoittaneisiin henkilöihin / yrityksiin. Monesti liidiin otetaan yhteyttä vain kerran, vaikka ostoprosessin loppuunsaattaminen voisi vaatia useamman yhteydenoton. Muistuttamalla olemassaolostaan, yrityksellä on parempi mahdollisuus pysyä liidien mielessä ja saada heidät ottamaan yhteyttä sitten, kun he ovat siihen valmiita.

Lue myös: Brändin markkinointi kesällä – ota lomakaudesta kaikki irti

Lähteet: LeadSquared