Visuaalinen identiteetti ja verkkosivut

OneClinic

OneClinic Oy on kansainvälinen terveydenhuollon ja sosiaalialan IT-alalla toimiva yhtiö. Yritys on erikoistunut palveluprosessien ja toiminnan ohjaamiseen.

Toteutimme OneClinicille kokonaisvaltaisen brändiuudistuksen: uusi logo ja visuaalinen ilme, slogan, websivut sekä erilaiset markkinointimateriaalit sisältyivät uudistukseen.

Uuden brändin tuli kiteyttää yrityksen arvot sekä olla luova, kekseliäs, trendikäs ja oivaltava.

Websivusta toivottiin modernia ja ajankohtaista. Yrityksen tuotteet ja asiakasprojektit olivat tärkeässä osassa webissä.

Projektin tiedot

2017
OneClinic Oy

Palvelut

Brändäys
Käyttöliittymän suunnittelu
Verkkosivut
Slogan
Markkinointimateriaalit

We manage. You Care.

Projekti aloitettiin logon suunnittelusta: uusi logo on yksinkertainen, selkeä, moderni, erottuva ja muuntautumiskykyinen. Siinä kiteytyvät yrityksen arvot (edelläkävijyys, ratkaisukeskeisyys, kumppanuus ja innovatiivisuus) yksinkertaisella, visuaalisella kielellä.

Slogan puolestaan viestii yrityksen ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen muutamalla sanalla: “We manage. You care.” Visuaalisen ilmeen pohjalta rakennettiin lisäksi kullekin tuotteelle oma logo ja näin syntyi yhtenäinen OneClinic-logoperhe.

Uusi visuaalinen ilme vietiin websivuille, jossa painopisteenä oli sivujen helppo käytettävyys ja päivitettävyys. Visuaaliseen ulkoasuun, navigointiin ja mobiili-optimointiin panostettiin erityisen paljon.

Websivuilla brändi sekä sen ympärille luotu raikas visuaalinen maailma ovat tärkeässä osassa. Ajankohtaisuus kulkee mukana läpi sivujen.

Websivujen lisäksi laadimme yritykselle runsaasti markkinointimateriaaleja.

 

Websivut ovat nähtävillä osoitteessa:
 www.oneclinic.fi

Materiaaleja