Verkkosivujen käyttökokemus on asia, jota katsovat niin sivuston kävijät kuin hakukoneetkin. Käyttäjät ärsyyntyvät huonosti toimiviin sivuihin nopeasti ja myös Google rankaisee sivua, jonka toiminta tökkii. Omien sivujen toiminnasta on syytä pysyä perillä, sillä käyttökokemus vaikuttaa muun muassa hakukonenäkyvyyteen.

Google nojaa sivuston käyttökokemuksen arvioinnissa erityisesti kolmeen tärkeään mittariin. Tämä kolmikko tunnetaan nimellä Core Web Vitals. Näillä mittareilla on keskeinen rooli sivuston Google-näkyvyyden kannalta. Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, kuinka ohjelmoida oma WordPress-sivu Core Web Vitalsille mieluisaksi ilman erityisiä teknisiä taitoja.

Mitä Core Web Vitals mittaa?

Lähdetään liikkeelle siitä, mitä Core Web Vitals tarkalleen ottaen mittaa.

Ensimmäinen Googlen kolmesta mittarista on Largest Contentful Paint, eli LCP. Se mittaa, koska suurin osa sivuston sisällöstä on latautunut. Käyttäjä alkaa yleensä selata sivua jo siinä vaiheessa, kun keskeisimmät sisällöt (esimerkiksi kuvat ja artikkelit) ovat näkyvissä. Jos niiden latautuminen kestää, näyttäytyy sivusto kävijän näkökulmasta hitaana, vaikka muut nopeustestityökalut antaisivat sille hyvät pisteet.

Toinen mittari, First Input Delay (FID), tarkastelee sivun interaktiivisuutta. Se tarkastelee, kuinka kauan kestää, ennen kuin kävijän ensimmäinen toiminta rekisteröityy selaimeen. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi linkin klikkaaminen.

Cumulative Layout Shift, eli CLS, arvioi sivuston visuaalista vakautta. Kun verkkosivusto latautuu, joidenkin elementtien latautuminen kestää kauemmin kuin toisten. Tämä saa sivuston sisällöt liikkumaan näytöllä. Esimerkiksi artikkelin teksti saattaa siirtyä alaspäin yläpuolelle ilmestyvän kuvan tai videon tieltä. Tämä voi olla turhauttavaa käyttäjän näkökulmasta etenkin, jos tämä yrittää suorittaa sivulla jotakin tiettyä toimintoa. Käyttäjä saattaa painikkeiden hyppiessä klikata haluamansa linkin sijaan vaikkapa mainosbanneria, mikä tietenkin vaikuttaa negatiivisesti käyttökokemukseen.

Core Web Vitals -arvojen mittaaminen onnistuu Googlen omien työkalujen avulla. Esimerkiksi käyttäjille entuudestaan tutut PageSpeed Insights ja Google Search Console mittaavat kattavasti sivun Core Web Vitals-tietoja.

Kuinka parantaa Google Core Web Vitals -tuloksia?

Koska Core Web Vitals liittyy tekniseen hakukoneoptimointiin, korjaustoimet kannattaa uskoa ammattilaisen kontolle. Osa toimista kuitenkin onnistuu jo alkeellisemmallakin tekniikan ymmärryksellä.

Tärkeintä on valita hyvä WordPress-palveluntarjoaja, sillä palveluiden nopeuksissa on eroja. Esimerkiksi Wepardin WordPress-palveluissa käytetään palvelimia, jotka on konfiguroitu juuri WordPress-palvelun suorituskykyä silmällä pitäen.

LCP-pisteytystä voi pyrkiä parantamaan monin keinoin. Helppo konsti on esimerkiksi pakata sivuston kuvat pienempään kokoon.  Lue lisää latausnopeutta parantavia vinkkejä täältä.

Helpoin tapa vaikuttaa FID-pisteytykseen on ottaa käyttöön sivuvälimuisti. WordPressissä se onnistuu esimerkiksi WP Rocket-lisäosan avulla.

Harkitse myös CDN-palvelun käyttöönottoa. CDN eli sisällönjakeluverkko koostuu useista palvelimista ympäri maailmaa. Sen ansioista sivu latautuu kävijöille nopeammin ja käyttökokemus paranee. CDN myös keventää alkuperäisen palvelimen kuormitusta.

Lopulta, muista että Core Web Vitals on vain yksi hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä.

Lähteet: WP Beginner