Tekoäly kehittyy tällä hetkellä huimaa tahtia ja moni on huolissaan sen tulevaisuuden vaikutuksista. Kukapa meistä ei olisi kuluneen vuoden aikana osallistunut vakuuttavaa kuva- ja tekstimateriaalia tuottavaa ChatGPT:tä koskeviin kahvipöytäkeskusteluihin. Se on saanut monet pohtimaan muun muassa, miten vakuuttavaa kuva- ja tekstimateriaalia tuottava tekoäly tulee vaikuttamaan työelämään sekä tapaamme kuluttaa mediaa. Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan valtaosa on ennemmin huolissaan kuin innoissaan tekoälyn vaikutuksista ja sille toivotaan aiempaa parempaa sääntelyä.

Pew Research Centerin tutkimukseen osallistui yli 11 000 yhdysvaltalaista aikuista, joista 52 prosenttia koki tekoälyyn liittyvän huolensa voimakkaammaksi kuin siihen liittyvän innostuksen. Ainoastaan kymmenelle prosentille innostus oli päällimmäinen tunne. Vielä vuonna 2021 samaan tutkimukseen osallistuneista vain 37 prosentista oli ensisijaisesti huolissaan tekoälyn vaikutuksista.

Tekoälyn uhat ja mahdollisuudet

Siihen, miten tekoäly tulee jatkossa vaikuttamaan ihmisten arkeen, liittyy erilaisia huolia. Tutkimukseen osallistuneiden huoleen vaikutti myös, missä kontekstissa tekoälystä puhuttiin. Eniten vastaajia huolestutti se, kuinka tekoäly vaikuttaisi heidän yksityisyydensuojaansa. Asia ei ole yllätys, sillä tietosuojan ja tekoälyn välinen suhde on puhuttanut myös asiantuntijoita. Toisaalta moni vastaaja koki tekoälyn hyödylliseksi esimerkiksi verkossa shoppaillessa, sillä tekoäly osaa etsiä ihmisiä kiinnostavia tuotteita ja palveluja. Moni vastaaja uskoi tekoälyn myös voivan auttaa terveydenhuoltoa tarjoamaan laadukkaampaa hoitoa.

Lue myös siitä, miten VR-teknologiaa hyödynnetään työpaikoilla.

Tutkimuksen tulokset herättävät ennen kaikkea kysymyksen siitä, kuinka ihmiset voivat säilyttää hallinnan tunteen elämässään samalla, kun tekoälyn vaikutukset tunkeutuvat yhä näkyvämmin heidän arkeensa.

Jäitä hattuun

On luonnollista, että uusi teknologia aiheuttaa huolta. Samalla on kuitenkin syytä tunnistaa, koska on aika kaataa jäitä hattuun. Pandemia- ja sotauutiset ovat osoittaneet, miten katastrofiuutisointi ruokkii huoliajattelua. Sama pätee tekoälyyn. Ei ole sattumaa, että huoli tekoälystä on kasvanut samalla kun tekoälystä ja sen mahdollisista haitoista on uutisoitu ahkerasti. Pew Research Centerin tutkimukseen osallistuneista he, jotka olivat kohdanneet paljon tekoälyyn liittyvää uutisointia, olivat myös todennäköisemmin huolissaan aiheesta.

Historia on osoittanut, että monet uusiin teknologioihin liittyneet pelot ovat lopulta osoittautuneet turhiksi. Teknologia ja massatyöttömyyden uhka ovat aina kietoutuneet yhteen tulevaisuuden kauhukuvissa, mutta uudet teknologiat ovat yleensä lopulta löytäneet paikkansa osana työelämää.

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö aiheesta pitäisi käydä keskustelua. Ihmisillä on mahdollisuus päättää, mihin suuntaan teknologinen kehitys kulkee. Keskustelua tekoälystä tulisi käydä kaikilla yhteiskunnan laajuisesti. On toki hyödyllistä, että teknologiajättien johtajat tapaavat maailmanjohtajia yhteistyön merkeissä, mutta tekoälyn säätelyä ei voi jättää yritysten harteille. Tekoälystä puhuvien ihmisten motiivit tulisi aina muistaa kyseenalaistaa ja kysyä, missä puhujan taloudelliset intressit ovat. Mahdollisimman monen tulisi saada ottaa osaa keskusteluun, jossa päätetään tekoälyn sääntelystä. Kuten Microsoftin teknologiajohtaja Kevin Scott on todennut, tekoälyn roolin ymmärtäminen on nykypäivänä osa kansalaisen vastuuta; jokainen voi kohdallaan miettiä, mitä vastuullisuus itselle merkitsee ja vaatia toimia sen mukaan. Kansalaisvaikuttaminen on tapa, jolla yksilökin voi aktiivisesti vaikuttaa siihen, mitäi häntä ympäröivä arki näyttää.

Lähteet: Pew Research Center, Wired