Tekoälyn edistysaskelista kyberturvallisuuden parantamiseen, vuosi 2024 tuonee jälleen mukanaan paljon uutta. Teknologia-alan asiantuntijat antavat Technology-lehdessä ennusteensa alkavan vuoden suurimmista trendeistä. Alta löydät suurimmat teknologiatrendit 2024.

1. AI:n rooli kasvaa entisestään

Dell Technologiesin teknologiajohtaja John Roese uskoo, että vuonna 2024 GenAI saapuu rytinällä yrityksiin.

– Vaikka meillä on huikean luovia ajatuksia siitä, miten GenAI tulee muuttamaan liiketoimintaa ja maailmaa, oikeita, skaalautuvia GenAI-toimintoja on vielä vähän. Kun siirrymme vuoteen 2024, tulemme näkemään GenAI-yritysprojektien ensimmäisen aallon, hän ennustaa Technology-lehdessä.

2. IT ja turvallisuus lähentyvät toisiaan

Nykyajan turvallisuusuhat tulevat yhä useammin verkosta, CrowdStriken Euroopan teknologiajohtaja Zeki Turedi ennustaakin, että organisaatioissa IT ja turvallisuus vastuualueina lähentyvät toisiaan.

– Perinteisesti erillisissä siiloissa toimineiden tiimien tavoitteet ja toiminta nivoutuvat yhä enemmän yhteen… Tällainen lähentyminen on erityisen ajankohtainen ja tarpeellinen, koska yksittäiset uhat kohdistuvat nyt samanaikaisesti sekä infrastruktuuriin että turvallisuuteen ja vaativat yhtenäistä vastausta, hän toteaa.

3. Hyperskaalaajien ja tekoälymallien välinen yhteistyö

SambaNova Systemsin toimitusjohtaja Rodrigo Liang ennustaa, että hyperskaalaajien ja tekoälymallien välinen yhteistyö mullistaa data-analytiikan maiseman.

– Tulemme jatkossa näkemään siirtymistä kohti reaaliaikaista hienosäätöä, jossa mallit mukauttavat ja ymmärtävät ajantasaista dataa. Tämä ajaa tekoälyn kehitystä kaikilla toimialoilla, hän sanoo.

4. Nollaluottamusmalli yleistyy

Nykypäivän hybridityöympäristö luottaa laitteisiin, sovelluksiin ja palveluihin, joiden hosting tapahtuu pilvipalveluissa yrityksen oman IT-tiimin hallinnan ulkopuolella. Smartsheetin turvallisuusjohtaja Chris Peaken mukaan tämä tarkoittaa, että yhä useammat yritykset ja organisaatiot siirtyvät Zero Trust- eli nollaluottamusmalliin. Jatkossa käyttäjän ja laitteen käyttöoikeudet saatetaan määritellä tarkasti esimerkiksi roolin mukaan, tai rajata tietyn projektin keston mukaan. Näin jokaisella on aina käytössään ainoastaan tarpeelliset oikeudet.

– Myös generatiivisella tekoälyllä on valtava potentiaali tietoturvan vahvistamisessa. Kukaan ei voi manuaalisesti valvoa kaikkea liiketoimintansa kautta kulkevaa dataa. Älykkäiden järjestelmien on kannettava tämä taakka, hän selittää lehdessä.

5. IT-sijoitukset kytkeytyvät liiketoiminnan tulokseen

Lenovo Solutions & Services Groupin operatiivinen johtaja ja strategiajohtaja Linda Yao ennustaa, että yritykset pyrkivät saamaan IT-investoinneilleen entistä paremman arvon.

– He tulevat vaatimaan enemmän joustavuutta niin, että heidän sijoituksensa skaalautuvat niiden tuottaman arvon mukaan. He haluavat myös enemmän ennustettavuutta rahavirtaan, mikä voi tarkoittaa teknologian hyödyntämistä liikevaihdon kasvun vakauttamisessa tai kustannussäästöjen saavuttamisessa. Yritykset haluavat varmistamaa, että IT:n käyttöönotto tukee tai suoraan edistää liiketoiminnan tulosta, hän sanoo.

6. PQC otetaan käyttöön

Ciscon varatoimitusjohtaja ja strategiajohtaja Liz Centoni uskoo, että 2024 on postkvanttisalauksen (PQC) vuosi. PQC otetaan käyttöön   perinteisten järjestelmien rinnalle suojaamaan yrityksiä ja organisaatioita kvanttitietokoneen hyökkäyksiä vastaan.

– PQC otetaan käyttöön selaimissa, käyttöjärjestelmissä ja kirjastoissa. PQC alkaa valua myös yritystoiminnan puolelle, kun yritykset pyrkivät varmistamaan tietoturvaansa postkvanttimaailmassa.

7. Ihmisosaaminen on edelleen tarpeen

Suurin osa suurin osa CX-kohtaamisista vaatii edelleen ihmisen mukanaoloa. Vaikka neljä viidestä organisaatiosta aikoo tulevan 12 kuukauden aikana hyödyntää tekoälyä asiakaskokemuksen kehittämisessä, NTT Ltd:n CX-palveluiden johtaja Sashen Naidu tietää, että inhimillisellä elementillä tulee edelleen olemaan keskeinen rooli.

– Kun yritykset kiinnittävät huomionsa siihen, miten automaatio voi täydentää ihmisosaamista, ne keskittyvät entistä enemmän korjaamaan AI-kehityksen tiellä seisovaa osaamisen puutetta. Massadata-analytiikan ja tekoälyn perusteet ovat jatkossa perustaitoja eri toimialojen työpaikoilla.

8. Käyttäjän manipulointi yleistyy entisestään

Henkilöllisyyteen kohdistuvat hyökkäykset ovat edelleen suuri uhka vuonna 2024. CrowdStriken viimeisimmän raportin mukaan peräti 80% tietoturvaloukkauksista tapahtuu vaarantuneiden henkilötietojen avulla. tietojenkalastelu- ja sosiaalisen manipuloinnin ammattiaan. Erilaiset phishing- ja social engineering-hyökkäykset tulevatkin yleistymään entisestään ja niistä tulee entistä hienostuneempia.

– Identiteetin suojaus on kriittisin asia, jota yritysten tulisi pyrkiä vahvistamaan vuonna 2024, varoittaa Turedi.

9. Tekoäly lisää energiankulutusta

Kestävällä energialla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tekoölyn yleistyminen lisää myös energiankulutusta, mutta Centonin mukaan yritykset pyrkivät lisäämään energiatehokkuuttaan ja karsimaan energiakustannuksiaan muun muassa valitsemalla pienempiä tekoälymalleja,

– Syväoppimismallit käyttävät valtavia määriä dataa, mutta nämä järjestelmät on koulutettu käyttämään pienempiä, erittäin tarkkoja tietojoukkoja, ja ne suorittavat spesifejä tehtäviä tehokkaasti tiettyjä tehtäviä.

10. Yritykset pyrkivät suojautumaan tekoälyn riskeiltä

Yritykset ovat entistä tietoisempia tekoälyn riskeistä. Lenovon tietojohtaja Art Hu arvelee, että yhä useammat yritykset ryhtyvät kohdennettuihin toimiin riskien minimoimiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koulutukseen käytettävän datan laadun ja tarkkuuden varmistamista ja ihmisen mukanaoloa koulutuksessa.

– Tulemme myös näkemään entistä enemmän jykeviä säätelykäytäntöjä, prosesseja ja työkaluja, jotka tuovat valvonnan osaksi järjestelmää. Selkeä tekoälypolitiikka, jossa määritellään eettisen, vastuullisen ja inklusiivisuuden kriteerit, ohjaa tekoälyn käyttöä, Hu toteaa.

Lue myös: Tekoälytermit, jotka kannattaa jo osata

Lue myös: Tekoäly huolestuttaa – näin uhat ja mahdollisuudet nähdään

Lähteet: Technology