ChatGPT:n taidot hämmästyttivät yleisöä, kun OpenAI julkaisi chatbotin marraskuussa 2022. Työpaikoille botista povattiin mullistavaa tehokkuustyökalua, mutta kouluissa ChatGPT:n kyky tuottaa tekstiä herätti huolta plagioinnista. Oppilaitokset ympäri maailmaa alkoivat päivittää sääntöjään ja osa kouluista kielsi ChatGPT:n käytön kokonaan. Nyt, kun alun paniikki on väistynyt pragmaattisuuden tieltä, myös monet koulut ovat päättäneet valjastaa uuden teknologian osaksi opetusta.

Vilpin pelko

ChatGPT:n ohella muun muassa Google Bard ja DeepL ovat kehittyneet niin vakuuttaviksi, että lopputulosta voi olla vaikea erottaa ihmisen tuotoksesta. Koulut ovat joutuneet reagoimaan haasteeseen nopeasti, sillä uudella teknologialla on potentiaali muuttaa oppimisympäristöä radikaalilla tavalla.

Yksi suurimmista huolenaiheista on tietenkin ollut, että oppilaat alkaisivat toimittamaan opettajilleen ChatGPT:n tuottamia esseitä. Opettajat ovat pyrkineet minimoimaan riskit mukauttamalla opetusmetodejaan, esimerkiksi vaatimalla oppilailtaan valvotuissa olosuhteissa kirjoitettuja tekstejä sekä suosimalla kriittistä ajattelua edellyttäviä tehtäviä. Koulujen avuksi on syntynyt myös työkaluja, jotka pyrkivät tunnistamaan tekoälyn tuottaman tekstin. Tällaisia ovat esimerkiksi ZeroGPT ja Turnitin, mutta nekään eivät ole idioottivarmoja; Turnitin on myöntänyt, että muutama prosentti positiivisista tuloksista on vääriä. Turnitin onkin kehottanut opettajia keskustelemaan epäilyksistään oppilaiden kanssa sen sijaan, että heitä vastaan esitettäisiin vakavia syytöksiä ilman muuta näyttöä. Myös ChatGPT:n luoja OpenAI julkaisi oman ohjelmansa tekoälyn tuottaman tekstin tunnistamiseksi, mutta yritys sulki AI Classifierin myöhemmin, vedoten tulosten alhaiseen tarkkuusprosenttiin.

Tekoälyn täydellinen kieltäminen opetuksessa saattaa olla pitkällä aikavälillä kestämätön ratkaisu. Vaikka uusi työkalu asettaa opettajilla uusia haasteita, ChatGPT:n kieltäminen julkisissa kouluissa estää oppilailta mahdollisuuden oppia uuden teknologian käyttöä. Yliopistojen tärkeää huomioida uudenlainen tilanne ja vastata uusiin haasteisiin. Useat oppilaitokset ovat jo nähneet tekoälyn mahdollisuudet ja ryhtyneet hyödyntämään sitä opetuksessa.

Uusi työkalu

Parhaimmillaan tekoäly voi olla hyödyllinen, oppimista tukeva ja tehostava työkalu. Opettajien ja oppilaitosten todellinen haaste onkin kehittää opetusta luovasti ja uudesta näkökulmasta. Oppilaita tulisi rohkaista ajattelemaan tekoälyä oppimisvälineenä, ei oppimisen korvikkeena. ChatGPT voisi jatkossa tarkoittaa kirjoitustyölle samaa, mitä laskin aikanaan matematiikalle. Chatboteja voidaan hyödyntää kouluissa esimerkiksi keskustelun rikastuttajana. Oppilas voi keskustella ja työstää ideoitaan tekoälypohjaisen assistentin kanssa samaan tapaan kuin hän tekisi muiden oppilaiden kanssa.

ChatGPT:n jälkeisessä maailmassa ei ole vielä yhtä “oikeaa” käytäntöä ja esimerkiksi etiikkaan liittyy vielä paljon kysymysmerkkejä. Opettajat toipuvat vielä pandemian koulutukseen tuomista mullistuksista, joten on ymmärrettävää, että ChatGPT:tä välttämättä oteta kouluissa vastaan pelkällä innolla. Mutta olipa tekoälystä mitä mieltä tahansa, melko varmaa on, että se on tullut jäädäkseen.

Lue lisää siitä, millaisina tekoälyn uhat ja mahdollisuudet nähdään.

Lähteet: Wired